Соода жана экономикалык кызматташтык

Кыргыз Республикасы жана Афганистан Ислам Республикасы ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык өтө төмөнкү деңгээлде.  2018-жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү болжол менен 2 млн АКШ доллар түздү. Бул көрсөткүч эки тараптуу соода-экономикалык потенциалга дал келбейт.