Кызмат

Ал эми чет өлкөлүк паспортторун жоготкон же болбосо паспорттун мөөнөтү отүп кеткен КР жарандарына элчилик тарабынан ата-мекенине кайтуу күбөлүгү берилет.

Виза берүү, нотариустук жана консулдук кызматтар КР Өкмөтүнүн № 839, 18.04.2017-ж бекитилген "Консулдук жыйымдары Жөнүндө" Токтомуна ылайык тарификацияланат.