Маданий-гуманитардык кызматташтык

Кыргыз Республикасы менен АКШнын ортосундагы эки тараптуу мамиле

Маданий-гуманитардык кызматташтык эки тараптуу кызматташуудагы каныккан аспектилердин бири болуп эсептелет, ал эки өлкөнүн ар түрдүү программаларынын алкагында жүргүзүлөт, ошондой эле жүргөн өлкөсүндөгү КР менен АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү тарабынан ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасы менен Канаданын ортосундагы эки тараптуу мамиле

Эки өлкөнүн ортосундагы маданий-гуманитардык кызматташтык КРнын жана Канаданын ар кандай программаларынын алкагында жүргүзүлүүдө, ошондой эле КРнын жана Канаданын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү тарабынан ишке ашырылып жатат.