Укуктук базасы

Кыргызстан - АКШ

Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин келишимдик-укуктук базасы 41 эл аралык жана 22 мекемелер аралык макулдашуулардан турат.

Кыргызстан - Канада

Кыргызстан менен Канаданын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин келишимдик-укуктук базасы 7 эл аралык жана 1 мекемелер аралык макулдашуулардан турат.