Нотариалдык маселелер

Кыргыз Республикасынын АКШ жана Канададагы элчилиги өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде нотариалдык иш аракеттерин жүргүзөт. Өзгөчө элчилик Кыргыз Республикасында ишеним көрсөтүүчүнүн атынан укуктук иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн ишеним каттарды жана арыздарды тастыктайт.
Нотариалдык иш аракеттер Кыргыз Республикасынын Вашингтон шаарында жайгашкан элчилигинде кайрылуучунун өздүк катышуусу менен төмөнкү документтердин негизинде ишке ашырылат.

  1. Фамилия, аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефонун, электрондук дарегин толук көрсөткөн жана керектүү нотариалдык документти сураган кайрылуу.
  2. Кайрылуучунун Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспорту.
  3. Ишеним көрсөтүлүп жаткандын Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү.
  4. Суралып жаткан документтин түрүнө жараша төмөнкү документтер талап кылынат:
    – Жашы жети элек баланы чет өлкөдө коштоп жүрүү учурунда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн жана жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү. 

– Кыймылдуу же кыймылсыз мүлктөрдү башкарууга укук берип жаткан учурда каралып жаткан мүлккө укугун далилдеген документтер (техпаспорт, үй китепчеси, авто унаанын техпаспорту, сатуу-алуу келишими ж.б.у.с).

  1. Консулдук акы 10 АКШ долларын түзөт жана “Embassy of the Kyrgyz Republic” наамына жазылган money order түрүндө кабыл алынат. 

Маанилүү маалымат:

Кайрылгандардын ыңгайлуулугу үчүн ишеним кагазын даярдоого алгачкы арызы kgconsulate.washington@mfa.gov.kg электрондук дареги аркылуу кабыл алынат. Бул жол аркылуу кайрылуучу ишеним каттын текстин алдын ала Консул менен макулдашып жана кол койгонго келер күнүн/убактысын белгилеп алса болот.