Дипломатиялык жана чарбачылык курамы

Сеит Убукеев

Кеңешчи-өкүл

Парламент аралык кызматташтык / адам укугу

Тел.: (202) 449-9831

Электрондук дарек: s.ubukeev@mfa.gov.kg   

 

Асель Юсупова

Биринчи катчы

Билим, илим, маданият

Тел.: (202) 449-9825

Электрондук дарек: a.yusupova@mfa.gov.kg

 

Эрмек Сыдыков

Биринчи катчы

Экономикалык кызматташуу

Тел.: (202) 449-9827

Электрондук дарек: e.sydykov@mfa.gov.kg 

 

Тимур Кыдырмышев

Экинчи катчы

Саясий кызматташтык / коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташуу

Тел.: (202) 652-4546

Электрондук дарек: t.kydyrmyshev@mfa.gov.kg

 

Кайратбек Жылдызбеков

Атташе - Консул

Консулдук суроо талаптар

Тел.: (202) 256-2924

Электрондук дарек: k.zhyldyzbekov@mfa.gov.kg

 

Айгүл Алиева

Бухгалтер

Тел.: (202) 449-9822 (кошумча - 6)

Электрондук дарек:kgembassy.usa@mfa.gov.kg

 

Нургазы Джумалиев

Чарба жетекчиси - айдоочу

Тел.: (202) 449-9822

Электрондук дарек: kgembassy.usa@mfa.gov.kg