Кыргыз Республикасы жөнүндө

Кыргыз Республикасы Борбордук Азиянын түндүк-чыгышында жайгашкан, Тянь-Шань тоо системасынын батыш бөлүгүн жана Памир-Алайдын түндүк тоолуу райондорун ээлейт. Республиканын аймагынын 80%тен ашыгы деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашык бийиктикте жайгашкан.

Өлкө 22 түрдүү экосистеманы камтыган жогорку туристтик потенциалга ээ; Тоо жана түздүк пейзаждардын 160 түрү; Аймагынын 94%ын тоолор ээлейт, анын 70%ын бийик тоолор түзөт. Атактуу тоо чокуларынын арасында Победа чокусу (7439 м), Ленин чокусу (7134 м), Хан-Теңири чокусу (6995 м) бар. Эң узун мөңгүлөрдүн бири "Эңилчек" дүйнөлүк масштабдагы ориентир болуп саналат.

Кыргыз Республикасында 1923 кооз көл бар, алардын эң негизгиси – дүйнөдөгү эң чоң жана эң терең альп көлдөрүнүн бири болгон Ысык-Көл; 40 миңден ашык дарыялар, алардын негизги булагы тоо мөңгүлөрүнүн эриген суулары.
Кыргыз Республикасы планетанын 200 артыкчылыктуу экологиялык аймактарынын бири. Республикада бир катар өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бар, алар өлкөнүн аянтынын 6%ын ээлейт, анын ичинде. 1 биосфералык аймак, 10 мамлекеттик корук, 9 табигый улуттук парк, 68 корук.
Кыргыз Республикасы Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашкан, анын жолдорунда 583 тарыхый жана маданий эстеликтер жана археологиялык эстеликтер бар, алардын айрымдары (Невакет, Суяб, Баласагын, Сулайман-Тоо) дүйнөлүк мааниге ээ жана ЮНЕСКОнун Дүйнөлүк мурастар тизмеси.

Өлкөнүн аймагы адамзат цивилизациясынын эң байыркы борборлорунун бири. Биздин заманга чейинки 1-миң жылдыкта эле Борбордук Азияда белгилүү болгон кыргыздар кылымдар бою өзүнүн өзгөчөлүгүн жана маданиятын бүгүнкү күнгө чейин жеткирип келген. «Манас» эпосунун үчилтиги, көчмөн элдердин салттуу турак жайы Боз үй, кийизден жасалган шырдак, Ала кийиз түрлөрү сыяктуу материалдык эмес маданий мурастардын өзүнчө объекттери ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген.
Келечекте өлкөнүн эл аралык туристтик борборго айланышы үчүн Кыргызстандын туристтик ресурстары кеңири. Дүйнөлүк Туризм Уюмунун маалыматы боюнча Улуу Жибек Жолу боюнча турларга кызыккан чет элдик туристтер жалпы туристтердин 27% түзөт.