Консулдук каттоо

Консулдук каттоого алуу үчүн талаптар

  1. Ак фондогу 3х4 өлчөмдөгү түстүү сүрөт, беттин так көрсөтүлүшү менен жылмакай кагазда, баш кийимсиз, 1 даана;
  2. Паспорттордун көчүрмөлөрү жана түп нускалары (Чет мамлекеттик паспорт жана ID-карта);
  3. Даректен чыккандыгынын даректик барагынын көчүрмөсү жана түп нускасы "Каттоодон чыгарылды" деген штампы мененLink to file

Консулдук каттоодон чыгаруу үчүн талаптар

  1. Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту (чет мамлекеттик паспорт);
  2. Чыккандыгынын даректик барагы;
  3. Консулдук каттоодон чыгаруу жөнүндө арыз.