Байланыш маалыматтар

Дарек: Казахстан Республикасы, Алматы шаары, Луганский көчөсү, 30А, 050051

Тел.:+7 (727) 2622122

Факс:+7 (727) 3384070

Ишеним телефону: +7 (727) 2916610 +77770835827 WhatsApp

Электрондук почта:  kgconsulate.almaty@mfa.gov.kg

Банк реквизиттери:  БИН/ИИН 040950023012 KZ146017131000054149  БИК  HSBKKZKX КНП 859