Дипломатиялык курам

Башкы консул - Кошонов Рустам Анарбекович

Консул - Расулжанов Жанат Расулжанович

Вице-консул - Арзыкулова Бермет Таштановна