Маданий-гуманитардык кызматташтык

Эки тараптуу маданий жана билим берүү тармактарында кызматташуу жакшы журуп жатат.

1997-ж. Бишкек гуманитардык университетинде австриялык көркөм адабият окуу залы ачылган.

2005-ж. Вена шаарында КРнын маданий күндөрө өткөрулгөн.

2015-ж. Вена шаарында «Кыргызстан – жаш демократия учун мүмкүнчүлүк» 7-апрел жөнундө фото экспозиция өттү.

2002-ж. Бишкек шаарында австриялыктардын катышуусу менен Г.Гмайнер атында орто мектеп ачылган.