Кыргыз Республикасынын Азербайджан жана Грузия Республикасындагы Элчилигинин 2022-2023жж. аралыгындагы иштери тууралуу

Кыргыз Республикасынын Азербайджан жана Грузия Республикасындагы Элчилигинин 2022-2023жж. аралыгындагы иштери тууралуу