Документтерди мыйзамдаштыруу

Документтерди мыйзамдаштыруу

Тариздөө

Жалпы жарандык паспортту тариздөө үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси:

– жалпы жарандык паспорт жоголуп кеткен учурда:

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Документтин жоголгондугунун себеби баяндалган арыз-түшүндүрмө;
 4. Документтин жоголгондугун тастыктоочу РФнын укук коргоо органдарынан берилген документ;
 5. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 6. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– паспорттун мөөнөтү өтүп кеткенде, булганып жараксыз болгондо, же жеке маалыматтар өзгөртүүгө байланыштуу:

 1. КРнын жаранынын паспорту (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– 16 жашка чыккан жарандын жана 16 жашка чыга элек балдардын алгачкы паспорт алуусу:

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. Миграциялык карта, РФнын аймагында каттоосу (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Ата-энелеринин паспорттору + көчүрмөсү;
 4. Ата-энелеринин жарандыктары ар кандай болгон учурда, баласынын КРнын паспортун алууга чет өлкөлүк атасынын же энесинин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу;
 5. Ата-энелеринин никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

– эгерде жаран мурун КРнын жалпы жарандык паспортун  ала элек болсо жана паспорту-ID-картасы болсо:

 1. КРнын жаранынын паспорту – ID-карта (түп нускасы + көчүрмөсү);
 2. РФнын аймагында туруусунун мыйзамдуулугун тастыктоочу уруксат документ (миграциялык карта, РФнын аймагында каттоо, же туруктуу жашоого уруксат же убактылуу жашоого уруксат берилгендиги тууралуу штамп (түп нускасы + көчүрмөсү);
 3. Никеге тургандыгы / ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (түп нускасы + көчүрмөсү);

КРнын жарандыгына тиешелүү/тиешелүү эместигин аныктоочу документтердин тизмеси

 1. Арыз берүүчүнүн документинин же анын жеке инсандыгынырастоочу паспорттун түп нускасы же көчүрмөсү;
 2. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 3. Жашаган жеринен маалым-кат;
 4. Өмүр баяны;
 5. 4х6 көлөмүндөгү фото сүрөт 2 даана (кара-ак түстө болушу мүмкүн).

Кыргызстандын жарандыгынан чыгууну тариздөө үчүн документтердин тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуусу тууралуу арыз-анкета үч нускада;

2) туулгандыгы тууралуу күбөлүк (түп нуска + 3 көчүрмө);

3) нике тууралуу күбөлүк (түп нуска + 3 көчүрмө) – никеде турган жарандар үчүн;

3.1.) никени ажыратуу тууралуу күбөлүк (түп нуска+ 3 көчүрмө) – никеси ажыраган жарандар үчүн;

3.2.) жолдошунун (жубайынын) өлүмү тууралуу күбөлүк (түп нуска+ 3 көчүрмө) – жесир жарандар үчүн;

3.3.) жолдошунун (жубайынын) өлүмүн же дайынсыз жоктугун таануучу соттун чечими (түп нуска + 3 көчүрмө) – тийиштүү учурларда;

4) Салык төлөө боюнча карызынын жоктугу тууралуу Кыргыз Республикасынын салык органдарынын документи (арыз берүүчүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында акыркы жашаган жеринен берилет) (түп нуска + 3 көчүрмө);

5) КРнын паспорту (түп нуска + 3 көчүрмө);

6) РФнын паспорту (түп нуска + 3 көчүрмө);

6.1.) Россиянын ИИМнин МКББна (Миграциялык кызмат боюнча Башкы башкармалык) РФнын жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу билдирүү (түп нуска + 3 көчүрмө) – РФнын жарандыгына ээ эмес жарандар үчүн;

7) 4×6 см көлөмүндөгү ак фондогу үч түстүү фотосүрөт;

8) 120 АКШ доллары көлөмүндөгү консулдук жыйымды төлөө, документ жасалып жаткан  кездеги валюта курсуна ылайык рубль менен төлөнөт;

Арыз-анкета басма тамгалар менен, оңдолбостон,чийилбестен жана кыскартылбастан, тамга жана сан белгилери менен гана жазылат (принтерди пайдаланууга болот).