Диаспора менен байланыш

"Kyrgyz-Hamburg уюму" коомдук бирикмеси, Гамбург шаары

"Ордо" кыргызстандыктардын бирикмеси, Мюнхен шаары

 BIZ  -  "Bildung. Initiative. Zusammenarbeit" бирикмеси - (Билим берүү. Демилге. Кызматташтык), https://biz-germany.org/

KyrgyzClub-Germany e.V., Хёкстер шаары, http://www.kyrgyzclub-germany.de/