Дипломатиялык курамы

Элчи - ТЕКЕБАЕВ Омурбек Чиркешович

Кеңешчи - ШАМИРОВ Айбек Адылбекович

Кеңешчи - ТУРСУМБАЕВА Айнура Рыспаевна

Кеңешчи - ЧОРОЕВ Кубат Арстанбекович

Биринчи катчы - ХУДАЙБЕРГЕНОВ Султан Азаматович

Биринчи катчы, консул – ОМОРОВ Чубак Алманбекович (Франкфурт/Майн шаарындагы Консулдук агенттиги)

Учүнчү катчы, консул - САРГЫМБАЕВА Айсулуу Муратовна