Дипломатиялык курамы

Элчи - ТЕКЕБАЕВ Омурбек Чиркешович

Кеңешчи-кичи элчи - АЛМАКУНОВ Азамат Жумабекович

Кеңешчи - ШАМИРОВ Айбек Адылбекович

Кеңешчи - ТУРСУМБАЕВА Айнура Рыспаевна

Биринчи катчы - ЧОРОЕВ Кубат Арстанбекович

Франкфурт/Майн шаарындагы Консулдук агенттигинин Биринчи катчысы, консул – ОМОРОВ Чубак Алманбекович

Бонн шаарындагы Элчиликтин бөлүмүнүн биринчи катчысы, консул – Худайбергенов Султан Азаматович

Учүнчү катчы - САРГЫМБАЕВА Айсулуу Муратовна