Дипломаттык курам

 

Азамат Сейдибалиев - Кенешчи

Асель Акматкалый кызы - 1-Катчы

Хамза Токтосунов - Башкы адис