Дипломаттык курам

Кеңешчи - Исаков Эрмек Болотович

Саясий кызматташуу

Тел.: +39 06 3397 4666

Электрондук дарек: kgembassy.it@mfa.gov.kg

 

Бухгалтер- Укуева Тынар Айылчиевна

Бюджеттик көзөмөл

Электрондук дарек: kgembassy.it@mfa.gov.kg

 

Консул - Бараканов Султан Канатович

Консулдук тармак

Тел.: +39 06 3397 4666

Электрондук дарек: kgembassy.it@mfa.gov.kg

 

Чарба башчы-айдоочу  -  Алдаярбеков Ниязбек Алдаярбекович

Тел.: +39 06 3397 4666

Электрондук дарек: kgembassy.it@mfa.gov.kg