Дипломатиялык миссиянын башчысы

Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчи - Базарбаев Таалай Чолпонбекович