Дипломаттык курам

Кеңешчи - кичи элчи - Атаханов Авазбек Койлубаевич

Үчүнчү катчы - Бактыбек уулу Эдилбек