Дипломатиялык миссиянын башчысы

          

Резюме

 

 

                Нуралиев Марат Абдыкеримович

Туулган датасы_______________________________________

                             12 ноябрь 1979 жылы

Эмгек жолу_____________________________________________________________________

                          2003ж-2007ж. Махмуд Кашгари – Барскани атындагы Чыгыш университети.

                          Бишкек ш.

                         Ага окутуучу арап тили.

                          2007ж-2010ж. Махмуд Кашгари – Барскани атындагы Чыгыш университети.

                         Бишкек ш.

                          Тарбия иштери жана сырткы байланыштар боюнча проректору

                           с 2010ж.-2012ж.

                          Жаштар иштери боюнча министиринин орун басары

                          2012ж-2013ж

                          Жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу министиринин орун басары

                           2013ж-2015ж.

                           Эмгек, миграция жана жаштар министиринин орун басары

                           2016ж.-2017ж.

                           Аткаруучу директор Кагаз фабрика ЖЧК «Трой ПАК».

                           2017ж-2018ж.

                           Эл аралык Катар кайрымдуулук уюмунун директорунун орун басары.

                            2019ж.-2021ж.

                           Башкы директор Туристтик компания ЖЧК«АСК Трэвел КГ».

                          2023-ж. 21-декабрынан тартып азыркы у.б. чейин

                          Катар Мамлекетиндеги Кыргыз Респубилкасынын Атайын жана Ыйгарымдуу Элчи

Билими____________________________________________________­__________

                         1999ж.-2003ж. Кыргыз- Кувейт Университети

                         Факультети: Филология.   Адистиги: Арап тили

                         2003ж.-2006ж. Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясы.

                         Магистратура болуму: MPA.       Багыты: Менеджмент

                         Адистиги: Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтуу озун озу башкаруу.

                         2003г. – 2007г. Махмуда Кашгари – Барскани атындагы Чыгыш университети

                         Магистратура болуму.                  Багыты: Филология

                         Адистиги: Арап тили

                          2010г. -2013г. Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы.

                           Магистратура болуму.

                         Адистиги: Сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо органдарын уюштуруу, адвокатура.нотариат.

 Сертификаттар:__________________________________________________________

                           - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер Министирлигинин Дипломатиялык Академиясынын сертификаты «Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии» 12май-14 август 2003ж.

                           - Арап тилин окутуунун жаны методикаларын киргизуу бонча курсунун сертификаты  1ноябрь-30 декабрь 2004 ж. 

                           «Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization» –ISESCO- уюмунун арап тилин окутуунун инновациялык методикасын киргизуу боюнча курсунун сертификаты. 3-7 май 2005ж.

                            Египет арап Республикасынын Тышкы иштер министирлигинин Дипломатиялык институтунун сертификаты.

                            28апрель-14 май 2008ж. Каир ш. Египет.

Компьютердик билими____________________________________________________

                        Microsoft Office (Word, Excel Power Point) Photoshop, E-mail, Internet

Тилдер                        Кыргызча, орусча, арабча__________________________________________

Уй булолук абалы___уй булолуу, беш баланын атасы____________________________________