Консулдук каттоо

Консулдук эсеп Кыргыз Республикасынын жарандарын натыйжалуу консулдук тейлөөнү уюштуруу, алардын укуктарын жана мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде коргоо максатында ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары барган мамлекеттеги Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинде консулдук эсепке турушат.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо ордуна кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын аймагындагы жашаган орду боюнча каттоо эсебинен чыгышы керек.

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесинин консулдук кызмат адамы (мындан ары - консул) өзүнүн консулдук округунун чегинде Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандарын консулдук эсепке тургузат:

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо ордуна чыгып кеткендерди;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде убактылуу болгон, бирок туруктуу жашабагандарды;

- чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар тарабынан асырап алынган жашы жете элек балдарды;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары төрөлгөн жана Кыргыз Республикасынын жараны болгон жашы жете элек балдарды;

- Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган ордун алмаштырган жарандарды.

 

Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо үчүн кетип жатканына байланыштуу Кыргыз Республикасынын калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында каттоо эсебинен чыгарылса Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган орду боюнча каттоо эсебинен чыгаруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Жобого ылайык калкты каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органынын тийиштүү бөлүмү тарабынан таризделет.

 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо ордуна кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алуу тартиби

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоо ордуна кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесине жеке кайрылганда консулдук эсепке тургузуу үчүн төмөнкү документтерди беришет:

1) Бекитилген форма боюнча толтурулган каттоо карточкасын;

2) Кыргыз Респубикасынын жаранынын улуттук паспортун;

3) "Каттоо эсебинен чыгарылды" штампы басылган чыгаруу дарек баракчасын;

4) бетинин сүрөттөлүшү так көрүнгөн, ак фондогу, 3x4 см өлчөмдөгү эки түстүү фото сүрөттү.

Кыргыз Республикасынын жарандары консулдук эсепке туруу үчүн өзү барбастан Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий электрондук дарегине же ыйгарым укуктуу органдын порталына 8-пунктта аталган документтерди (түстүү сүрөт электрондук түрдө жиберилет) сканерленген түрдө жиберүүгө укуктуу.

Талап кылынган пунктунда каралган документтердин жок болушу же туура эмес толтурулушу консулдук эсепке тургузуудан баш тартуу үчүн негиз болот.

 

Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсептен чыгаруу тартиби

Чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсептен чыгаруу төмөнкү учурларда ишке ашырылат:

- жаран Кыргыз Республикасына кайткан учурда;

- Кыргыз Республикасынын жараны башка чет мамлекетке жашоо үчүн кеткен учурда;

- бир чет мамлекеттин чегинде Кыргыз Республикасынын жаранынын жашаган орду өзгөрүп, башка консулдук мекеменин консулдук округунун аймагына көчүп кеткен учурда;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан учурда;

- Кыргыз Республикасынын жараны каза болгондо.

Кыргыз Республикасынын жарандарынан Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерлерде консулдук эсептен чыгаруу Кыргыз Республикасынын жарандарын бекитилген формадагы арызы боюнча Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемеси тарабынан ишке ашырылат.

Кыргыз Республикасынын жарандары зарыл болгон учурда чет мамлекетте консулдук эсептен чыгарылгандыгы жөнүндө маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемесине кайрылууга укуктуу.