Казакстан Республикасындагы Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдуктары

  1. Болтруков Майрамбек Аятбергенович – Кыргыз Республикасынын Петропавловск шаарындагы ардактуу консулу.

Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдугу Казакстан Республикасынын Түндүк-Казакстан облусунун Петропавловск шаарында жайгашкан.

Юридикалык дареги: 150007, Петропавловск шаары, Казахстандын Конституциясы көчөсү, 27.

Тел.: +7 (701) 3428820, +7 (747) 4901410.

  1. Беделбеков Канатбек Усенгазиевич – Кыргыз Республикасынын Костанай шаарындагы ардактуу консулу.

Кыргыз Республикасынын ардактуу консулдугу Казакстан Республикасынын Костанай облусунун Костанай шаарында жайгашкан.

Юридикалык дареги: 110000, Костанай шаары, Абай проспекти, 116В.

Тел.: +7 (7142) 751376, +7 (701) 7414076.