Дипломатиялык курамы

Кенешчи - Руслан Маткеримов

Кенешчи - Зарафшан Курамаев

Биринчи катчы - Азамат Кайбалиев

Экинчи катчы - Консул Чынгыз Кустебаев

Үчүнчү катчы - Консул Ринат Исаков