Дипломатиялык миссиянын башчысы

 

Исмаилова Аида Жекшенбаевна 

Кыргыз Республикасынын Корея Республикасындагы 
Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси