Дипломаттык курам

Элчи – Карагулов Азамат Омарбаевич

Кеңешчи – 

Биринчи катчы (консул) – Гапаров Өмүрбек Салибаевич