Дипломаттык курам

Элчи – Карагулов Азамат Омарбаевич

Кеңешчи – 

Атташе (консул) – Канымкулов Нурмахаммат Канымкулович

Башкы адис - Арпачиева Надира Макеновна