Дипломатиялык миссиянын башчысы

Карагулов Азамат Омарбаевич

Кыргыз Республикасынын Кувейт Мамлекетиндеги Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси