Укуктук базасы

Келишимдик-укуктук база (КР жана КЭР ортосундагы негизги эл аралык келишимдер)

 1. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшү жөнүндө биргелешкен коммюнике, 1992-жылдын 5-январы.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда туризм жагындагы кызматташтык жөнүндө Келишим, 1992-жылдын 14-майы.
 3. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда Консулдук Келишим, 1993-жылдын 30-августу.
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы маданий кызматташтык жөнүндө Макулдашуу, 1994-жылдын 23-апрели.
 5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы илимий-техникалык кызматташтык жөнүндө Макулдашуу, 1995-жылдын 23-октябры.
 6. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда достук карым-катнаштардын негиздери тууралуу Биргелешкен декларация, 1996-жылдын  4-июлу.
 7. Граждандык  жана кылмыш-жаза иштери боюнча укуктук жардам жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы Келишим, 1996-жылдын 4-июну.
 8. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы  достук жана кызматташтык мамилелерди андан ары өнүктүрүү жана тереңдетүү жөнүндө Биргелешкен Декларация, 1998-жылдын 27-апрели.
 9. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл  Республикасынын  ортосундагы берүү жөнүндө Макулдашуу, 1998-жылдын 27-апрели.
 10.  Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык жөнүндө Келишим, 2002-жылдын 24-июну.
 11.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кош салык салууну болтурбоо жана кирешеге салык салуу жаатында салык төлөөдөн четтөөнүн алдын алуу жөнүндө Макулдашуу, 2002-жылдын 24-июну.
 12.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда граждандардын өз ара барып-келүүлөрү жөнүндө Макулдашуу, 2002-жылдын 24-июну.
 13.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда билим берүү жана окумуштуулук даражалар жөнүндө документтерди өз ара таануу тууралуу Макулдашуу, 2002-жылдын 24-июну.
 14.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда интеллектуалдык менчикти коргоо жаатында кызматташуу жөнүндө Макулдашуу, 2006-жылдын 9-июну.
 15.  Кыргыз Республикасынын менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык мамилелерди мындан ары тереңдетүү жөнүндө Биргелешкен декларация, 2007-жылдын 14-августу.
 16.  Соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы Келишим, 2012-жылдын 5-июну.
 17.  Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди орнотуу жөнүндө
  Биргелешкен декларация, 2013-жылдын 11-сентябры.
 18.  Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан ары тереңдетүү жөнүндө Биргелешкен декларация, 2014-жылдын 18-майы
 19.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Эки тараптуу техникалык-экономикалык жардамдын долбоорлорун ишке ашыруудагы кызматташтык алкагы жөнүндө Макулдашуу,  2015-жылдын 26-марты.
 20.  Кыргыз Республикасынын менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндө Биргелешкен декларация,  2018-жылдын 6-июну.

Келишимдик-укуктук база (КР жана Монголия ортосундагы негизги эл аралык келишимдер)

 1. Кыргызстан Республикасы менен Монголия ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшү жөнүндө Протокол, 1992-жылдын 22-апрели.
 2. Кыргызстан Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн ортосундагы маданий кызматташтык жөнүндө Макулдашуу, 1993-жылдын 29-марты.
 3. Кыргыз Республикасы менен Монголия ортосундагы достук мамилелер жана кызматташтык жөнүндө Келишим, 1993-жылдын 10-июлу.
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык жөнүндө Макулдашуу,   1993-жылдын 10-июлу.
 5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн ортосундагы курчап турган айлана-чөөрөнү коргоо жөнүндө Макулдашуу,   1993-жылдын 10-июлу.
 6. Кыргыз Республикасын менен Монголия ортосундагы XXI багытталган достук мамилелерин жана кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү жөнүндө Макулдашуу,  1999-жылдын 4-декабры.
 7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн ортосунда аба катнаштарын орнотуу тууралуу Макулдашуу,  1999-жылдын 4-декабры.
 8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн ортосунданы жарандардын өз ара барууларынын шарттары тууралуу Макулдашуу,  1999-жылдын 4-декабры.
 9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн ортосундагы инвестицияларга дем берүү жана аларды өз ара коргоо жөнүндө Макулдашуу, 1999-жылдын 4-декабры.
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Монголиянын Өкмөтүнүн  ортосундагы  кирешеге жана  капиталга болгон салыктар жагынан кош салык салууну болтурбоо жана салык салуудан качууга жол бербөө жөнүндө Макулдашуу, 1999-жылдын 4-декабры.
 11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Монголиянын Өкмөтүнүн ортосундагы туризм жаатында кызматташуу жөнүндө Макулдашуу, 2004-жылдын 1-марты.
 12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Монголияын Өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык автоунаа катнаштары тууралуу Макулдашуу,  1999-жылдын 4-декабры.