Дипломаттык курам

Джекшенкулов Бекназар – Кеңешчи, ШКУ Катчылыгына Кыргыз Республикасынын Туруктуу өкүлү

Асейинов Медер – Кеңешчи

Караев Улукбек - Кеңешчи

Береналиев Азатбек – Биринчи катчы

Береналиева Аруна – Экинчи катчы

Абдыкадыров Максут – Үчүнчү катчы

Бекбоев Данияр - Үчүнчү катчы

Омурбеков Самат - Атташе (вице-консул)