Дипломаттык курам

Джекшенкулов Бекназар – Кичи элчи, ШКУ Катчылыгына Кыргыз Республикасынын Туруктуу өкүлү

Сыдыгалиев Ринат – Кеңешчи

Кудайбергенов Адилет – Кеңешчи

Кулмурзаева Мунара – Экинчи катчы

Бекбоев Данияр – Үчүнчү катчы

Чороева Камила – Үчүнчү катчы

Омурбеков Самат – Атташе (вице-консул)