Дипломатиялык миссиянын башчысы

Мусаева Актилек Ишенгазыевна

Кыргыз Республикасынын

Кытай Эл Республикасындагы жана Монголиядагы

Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси