Консулдук каттоо

Кыргыз Республикасынын жаранын Малайзиядагы КР Элчилигинде

консулдук эсепке алуу жөнүндө

КАТТОО КАРТОЧКАСЫ

(Басма тамгалар менен кол менен жазылат же машинкада басылат)

1

Аты-жөнү (мурда аты-жөнү башка болсо, көрсөтүлөт)

 

2

Туулган күнү жана туулган жери (өлкө, край, область, калктуу конуш)

 

3

Жалпы жарандык паспорттун сериясы жана номери, ким тарабынан жана качан берилген

 

4

улуту

 

5

Чет өлкөгө кетээр алдында Кыргызстанда жашаган (катталган) жери

 

6

Бара турган өлкөдө жашоого (болуу) жергиликтүү бийликтин уруксаты (документтин аталышы, N, датасы жана мөөнөтү документтин көчүрмөсүн тиркөө менен)

 

7

Үй бүлөлүк абалы (арыз берүүчү менен бирге болгон 18 жашка чейинки балдарынын, анын ичинде арыз берүүчүнүн чет өлкөлүк паспортуна киргизилген жана чет өлкөдө төрөлгөн балдарынын аты-жөнү, ошондой эле жубайы жана чет өлкөдө жүргөн жакын туугандары (1))

 

8

Иштеген жери, кызматы же окуган жери (окуу жайын же бөлүмүн көрсөтүү менен

 

9

а) Өзү жүргөн өлкөдөгү жашаган дареги (чет тилинде)

б) телефон номери (уюлдук, үйдөгү, жум.)

в) электрондук дареги

 

10

Кыргызстандагы жубайы жана жакын туугандары (аты-жөнү, дареги)

 

11

Консулдук эсепке алуу мөөнөтү

(Кереги жогун чийип салыңыз)
A. Туруктуу жашоо үчүн.
Б. Бир жылга
B. Башка мөөнөткө (көрсөтүңүз) ___________

12

Консулдук эсепке алуу же эсептен чыгаруу жөнүндө белги

 

 

Каттоо карточкасында көрсөтүлгөн бардык маалымдамалар туура деп билдиремин. Мени балдарым менен (колумдагы адамдар менен) бирге _______ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _____________________________________ консулдук эсепке алууну өтүнөмүн.

 

"__"________ 20__-ж.

Жарандын колу __________

Каттоо карточкасын текшердим

______________________________________________________________________

(консулдун аты-жөнү, кызматы)

"__"________ 20__-ж.

(1) Балдары, атасы, энеси, ага-инилери, эже-карындаштары.