Нотариалдык маселелер

Малайзиядагы Кыргыз Републикасынын Элчилигинин консулдук бөлүмү өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында Кыргыз Республикасындагы укуктук аракеттерди ишке ашырууда нотариалдык иш- аракеттерди жүргүзөт.

         Нотариалдык иш-аракеттерди аткаруу үчүн арыз берүүчү өзү келип төмөнкү зарыл болгон документтерди тапшырууга тийиш:

  1. Малайзиядагы Кыргыз Републикасынын Элчилигинин атына ишеним катты тариздөө тууралуу же аты-жөнүн, жашаган жерин, электрондук дарегин, телефон номерин көрсөтүү менен арызды тариздөө тууралуу арыз;
  2. Жалпы жарандык паспорттун;
  3. Арыз берүүчүнүн жана ишенимдүү адамдын ички ID картасынын (эки тараптыкы) көчүрмөлөрү;
  4. Консулдук акы 50 АКШ долларын түзөт.
  5. Айрым учурларда мындан башка кошумча документтер талап кылынышы мүмкүн.