Дипломатиялык миссиянын башчысы

АКМАТБАЕВА Малика Абдымаликовна

Кыргыз Республикасынын​ Малайзиядагы Убактылуу ишенимдүү өкүлү