Байланыш маалыматтар

Кыргыз Республикасынын Новосибирск шаарындагы Башкы консулдугу

630005, Новосибирск  шаары,  Крылов көчөсү,  64/1

телефон: +7(383) 319 07 62, +7(383) 3495843

электрондук почта: konsulsib.kg@mail.ru

факс: +7(383) 309 27 62