Укуктук базасы

2018-жылдын 22-23-октябрында Бишкек шаарында өткөрүлгөн кыргыз-тажик мамилелеринин келишимдик-укуктук базасын инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө эки мамлекеттин ортосунда 144 документке кол коюлган:

Мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык эл аралык келишимдер – 50, анын ичинде:

  • Колдонуудагысы – 33;
  • Мөөнөтү бүткөн жана/же күчүн жоготкону – 10;
  • Күчүнө кире элек – 7.

 

Ведомстволор аралык эл аралык келишимдер – 47, анын ичинде:

  • Колдонуудагысы – 36;
  • Күчүн жоготкону – 11.
  • Эл аралык келишим статусуна ээ болбогон башка документтер – 44.