Укуктук базасы

Бүгүнкү күнгө чейин, эки өлкөнүн ортосунда 130 документтерге кол коюлду, алардын арасында:

- колдонуп жаткан келишимдер - 59;

- мыйзамдуу күчүнө кире элек - 6;

- өзүнүн колдонулушун токтоткон - 15;

- кошумча консульация керектүү келишимдер - 7;

- эл аралык келишимдерден сырткы келишимдер - 43.