Дипломаттык курам

 

1. Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы Элчилигинин Кеӊешчиси – Аданбаев Айбек Алымбекович ; 

2.Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы Элчилигинин Кеӊешчиси – Кочкорбаев Сагынбек Абдумуталипович ; 

3.Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы Элчилигинин Атташеси – Эргешев Аскарбек Замирбекович;

4.Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы Элчилигинин Башкы адиси - Батырканова Гульмира Асанбековна;

5.Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы Элчилигинин Чарба башчысы-айдоочусу - Муканов Бакыт Кеңешевич.