Байланыш маалыматтар

Жалпы бөлүм: (+992 37) 224 26 11; (+992) 411 00 00 56

Консулдук бөлүм: (+992) 411 00 00 52, (+992) 887782223

Электрондук почта: kg@kgembassy.tj

Дареги: Душанбе ш., Сойид Носирова көчөсү 56 А