Документерди таануу жана суратып алдыруу

Кыргыз Республикасында соттолбогондугу тууралуу кұбөлүк:

- талап кылынган докуметтин анкетасы

- жалпы жараандык паспорт

- ID картасы

- аты-жөнү, фамилиясы, атасынын атын алмаштыргандыгы тууралуу күбөлүк

- никеге тургандыгы тууралуу күбөлүк

Никеси жок экендигин тастыктаган күбөлүк

- талап кылынган докуметтин анкетасы

- жалпы жараандык паспорт

- ID картасы

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк

-ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк, эгерде мурда никеси бузулган болсо