Жарандык маселелер

Кыргыз Республикасынын жараандыгы тууралуу маселелр Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 21-майында кабыл алынган №70-“Кыргыз Республикасынын Жараандыгы Тууралуу”беренесинин негизинде жөнгө салынат.

(Кыргыз Республикасынын бул Мыйзамы 2011-жылдын 13-июлунда Н.94, 2012-жылдын 10 февралында Н.6, 2012-жылдын 17-мартында Н.23, редакцияланган )