Дипломатиялык курамы

Кеңешчи – Кыштобаев Азиз Тилекбаевич

3-чү катчы - Султанова Салтанат Айбековна

3-чү катчы - Алымбаев Улан Азаматович 

Атташе - Бакытбек Бегимай