Укуктук базасы

Азыркы учурга карата Кыргыз Республикасынын жана Украинанын ортосунда 85 эл аралык документке кол коюлган (эл аралык келишимдер – 46, ведомстволор аралык келишимдер - 39), алардын арасында эң негизги болуп 1996-жылы 19-июнда Киев шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын жана Украинанын ортосундагы достук жана кызматташтык жөнүндөгү Келишим.