Диаспора менен байланыш

Украинанын аймагында 2005-жылы «Украинадагы кыргыздардын коому» Эл аралык коомдук уюм түзүлгөн. Коомдун негизги максаттары Украинанын аймагында убактылуу жана туруктуу жашап жаткан кыргыз жарандарын бириктирүү, украин калкына кыргыз маданиятын таанытуу ж.б.

Азыркы учурда уюмдун жетекчиси Жаналиев Шералы Сейдалиевич. Байланыш телефону +380-50-382-0424.

 

2020-жылы диаспоранын ишмердүүлүгү жөнүндө