Документерди таануу жана суратып алдыруу

Кыргыз Республикасынан суратып алуу үчүн талап кылынган документердин тизмеси:

1. КРнын аймагында соттолбогону туралуу справка:

- документи суратып алуу үчүн толтурулган анкета;

- жалпы жарандык паспорт;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта), бар болгон учурда;

- туулгандыгы туралуу күбөлүк;

- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү туралуу күбөлүк;

- никенин катталгандыгы жөнүндө күбөлүк.

2. Никенин катталбагандыгы туралуу справкалар:

- документи суратып алуу үчүн толтурулган анкета;

- жалпы жарандык паспорт;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта), бар болгон учурда;

- туулгандыгы туралуу күбөлүк;

- нике бузуу жөнүндө күбөлүк, мурун нике бузулган учурда.

3. Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык эмес экендиги туралуу справка:

Арызга төмөнкү документерди тиркөө керек:

  1. арыз ээсинин өздүгүн тастыктаган документердин (паспорт же туулгандыгы туралуу күбөлүк) түп нускасы же көчүрмөсү;
  2. толук автобиографиясы;
  3. ак фондо 4×6 см өлчөмүндө түстүү эки сүрөт;
  4. Украинанын аймагында туруктуу түрдө жашагандыгын тастыктоочу төмөнкү документтердин бири (каттоо белгиси бар паспорту, жашаган жеринен маалымкат;
  5. үй-бүлөсү бар болгондугу туралуу документ (никеге туруу жөнүндө күбөлүк, туулгандыгы туралуу күбөлүк);
  6. консулдук кызмат көрсөтүү үчүн каражаттарды төлөө ырастамасы.