Дипломаттык курам

Сыргабаев Батыркан Эсенканович - Кеңешчи-кичи элчи

Сарыбаев Эрмек Адылбекович - Кеңешчи 
Каныбеков Эрмек Каныбекович – Үчүнчү катчы 
Исаева Жаннат Сапаркуловна – Башкы адис 
Добривская Тамара Александровна – Секретарь-референт