Нотариалдык маселелер

Кыргыз Республикасынын Швейцариядагы элчилиги өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде нотариалдык иш аракеттерин жүргүзөт. Өзгөчө элчилик Кыргыз Республикасында ишеним көрсөтүүчүнүн атынан укуктук иш-аракеттерин жүргүзүү үчүн ишеним каттарды жана арыздарды тастыктайт.

Нотариалдык иш-аракеттер Кыргыз Республикасынын Женева шаарында жайгашкан Элчилигинде (же жылдын ар бир чейрегинде Италияга консулдук сапар учурунда) кайрылуучунун өздүк катышуусу менен төмөнкү документтердин негизинде ишке ашырылат.

  1. Фамилия, аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефонун, электрондук дарегин толук көрсөткөн жана керектүү нотариалдык документти сураган кайрылуу. Link to file
  2. Кайрылуучунун Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспорту.
  3. Ишеним көрсөтүлүп жаткандын Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү.
  4. Суралып жаткан документтин түрүнө жараша төмөнкү документтер талап кылынат:

- жашы жети элек баланы чет өлкөдө коштоп жүрүү учурунда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн жана жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсү. 

- кыймылдуу же кыймылсыз мүлктөрдү башкарууга укук берип жаткан учурда каралып жаткан мүлккө укугун далилдеген документтер (техпаспорт, үй китепчеси, авто унаанын техпаспорту, сатуу-алуу келишими ж.б.у.с).

* Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрү тарабынан жасалган нотариалдык аракеттер - 10 АКШ доллары

* Ишеним кат берүү:

1) транспорт каражаттарын пайдалануу жана тескөө укугу үчүн - 10 АКШ доллары

2) кредиттик операциялар үчүн - 10 АКШ доллары

3) акчалай жана башка материалдык баалуулуктарды алууга - 10 АКШ доллары

* Камкорчулук, мурас жана башка мүлк маселелерин жүргүзүү жана аларга байланыштуу нотариалдык аракеттерди жасоо - 20 АКШ доллары

 

 

Банковские реквизиты Посольства

Банк / Bank: UBS SA, Switzerland
Номер счета / Account number: 793.423.00 Q
Номер клиринга / Clearing number: 240
Счёт на имя / Account name: Mission Permanente de la République du Kirghizistan Aupres de l'ONU 
Адрес / Address: Avenue Blanc 51, 1202 Genève
№ CP: 80-2-2
SWIFT (BIC): UBSWCHZH12A
IBAN: CH35 0024 0240 7934 2300 Q