Пайдалуу маалымат

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Россия Федерациясынын аймагына кирүү жана болуунун тартиби жөнүндө эскертме

1. Россияга барууга алдын ала даярдануу

Россия Федерациясына кетээрдин алдында Россия Федерациясынын чек арасын өтүү, миграциялык картаны туура толтуруу, миграциялык каттоого туруу эрежелери, Россияда турак-жай жалдоо, жумуш табуу маселелери жана эмгек укуктарын коргоо негиздери менен алдын ала танышуу керек.

2. “Кара тизмеден” текшерүү

Россия Федерациясынын компетенттүү органдары тарабынан Россия Федерациясынын мамлекеттик чек арасы аркылуу өтүүдөн баш тартуу тобокелдигин алдын алуу үчүн алдын ала, кете турганга чейин 2 айдан кечиктирбестен, жарандын Россия Федерациясынын аймагына кирүүгө уруксат бербөө үчүн негиздердин бар же жок экендиги жөнүндө мамлекеттик органдардагы маалыматты текшерүү керек.

Россиянын Ички иштер министрлиги тарабынан өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандыгы тууралуу маалыматты Россиянын Ички иштер министрлигинин кызматы аркылуу алса болот: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=3000.

3. COVID-19 пандемиясына байланыштуу чектөөлөр

Эгерде Кыргызстандын жарандары Россияга аба же суу транспорту менен келсе, алар Россия Федерациясына келгенге чейин 48 сааттан эрте эмес жүргүзүлгөн COVID-19 тестинин терс жыйынтыгын көрсөтүшү керек.

Россияга кургактыктан өткөрүү пункттары аркылуу кирген Кыргызстандын жарандары үчүн ПЦР-тестинин жыйынтыгынын кажети жок.

4. Россия Федерациясынын чек арасын кесип өтүү

Кыргыз Республикасынын жарандары Россия Федерациясына жарактуу Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык (чет элдик) паспорт же ички паспорт (ID-карта) менен кире алышат.

Россия Федерациясынын чек арасынан өтүүдө, жеке толтурууда миграциялык картаны кылдат жана так толтуруу керек. Толтурулган миграциялык картага кол коюудан мурун жаран өзүнүн маалыматтарын, тактап айтканда, толук аты-жөнүн жана туулган күнүн кылдаттык менен текшерип чыгуусу керек, анткени аны кийинчерээк оңдоо мүмкүн эмес! Эч кандай шартта миграциялык картаны жоготуп албоо керек! Картаны толтурууда Россияга кирүүнүн чыныгы максатына туура келген тилкенин астын сызууну керек. Эгерде Кыргызстандын жараны Россияга эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатында келсе, анда миграциялык картада кирүү максаты “жумуш” деп көрсөтүлүшү керек. Өлкөдөн чыкпай туруп, миграциялык картага кирүү максатын оңдоо мүмкүн болбой калат.

5. Медициналык текшерүүдөн, манжа изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибинен өтүү

2021-жылдын 29-декабрынан баштап Россия Федерациясына визасыз тартипте иштөө үчүн келген чет элдик жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык текшерүүдөн, ошондой эле манжа изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибинен өтүшү керек.

Россия Федерациясына 90 күндөн ашык узак мөөнөткө жана ишке орношуу менен байланышпаган максаттарда келген чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 90 календардык күндүн ичинде милдеттүү түрдө мамлекеттик манжа изин каттоодон жана сүрөткө тартуудан, ошондой эле медициналык текшерүүдөн өтүүгө тийиш.

Эгерде чет өлкөлүк жарандар жогоруда көрсөтүлгөн жол-жоболорду аткара албаса, алардын Россия Федерациясында убактылуу болуу мөөнөтү кыскартылат.

Алты жашка чыга элек чет өлкөлүк жарандар бул процедуралардан өтүүдөн бошотулат.

6. Миграциялык каттоого туруу

Кыргыз Республикасынын жарандары кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде Россия Федерациясынын компетенттүү органдарында (Россиянын Ички иштер министрлигинде) каттоого туруу (жашаган жери боюнча катталуу) милдетинен бошотулат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын жараны Россия Федерациясынын аймагына кирген күндөн тартып 30 күндөн ашык жүрсө, анда Кыргыз Республикасынын жараны Россия Федерациясынын компетенттүү органдарында (Россиянын Ички иштер министрлиги) жашаган жери боюнча катталууга милдеттүү.

Россия Федерациясынын аймагына эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатында келген Кыргыз Республикасынын жарандарын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн каттоо эмгек же жарандык-укуктук келишимдин мөөнөтүнө жүргүзүлөт.

Россиянын аймагына башка максаттар үчүн келген Кыргызстандын жарандарын каттоо кирген күндөн тартып 90 күндөн ашпаган мөөнөткө жүргүзүлөт.

Миграциялык каттоого тургузуу боюнча бардык жол-жоболорду кабыл алуучу тарап ишке ашырат. Кабыл алуучу тарап Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын жаранына иш жүзүндө жашоо үчүн турак жай же башка жай берген Россия Федерациясынын жарандары жана чет өлкөлүк жарандар, ошондой эле юридикалык жактар, юридикалык жактын филиалы же өкүлчүлүгү болушу мүмкүн.

Чет өлкөлүк жаран жашаган жерине келгенде кабыл алуучу тарапка төмөнкү документтерди көрсөтөт: паспорт жана миграциялык карта.

Паспорт жана миграциялык картасы алып салынбайт. Турган орду боюнча каттоо үчүн мамлекеттик алым алынбайт.

Кабыл алуучу тарап чет өлкөлүк жаран көрсөткөн документтердин негизинде чет өлкөлүк жарандын турган жерине келгендиги тууралуу атайын бланк толтурат. Толтурулган билдирүү формасын Россиянын Ички иштер министрлигинин аймактык органынын миграциялык бөлүмүнө тапшырат.

Келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде жумушчу да, анын үй-бүлө мүчөлөрү да каалаган убакта келген өлкөнүн аймагына кетип, кайра кайтып келиши мүмкүн. Бирок ар бир киргенде каттоо процедурасы кайталанышы керек.

7. Эмгекке орношуу

ЕАЭБне мүчө-мамлекеттердин эмгекчилеринин укук жана милдеттери 2014-жылдын 29-майындагы ЕАЭБи жөнүндө Келишимдин Эмгек миграциясы бөлүмүнүн 96-98-беренелеринде жана мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерине жана алардын үй-бүлөлөрүнө медициналык жардам көрсөтүү жөнүндө Протоколдо (ЕАЭБи жөнүндө Келишимге №30 тиркеме) жазылган.

Жумушка орношкондо орус тили, тарых жана укук боюнча экзамендерди тапшыруунун кереги жок. Эч кандай патент же иштөөгө уруксат талап кылынбайт.

Кыргыз Республикасынын жарандары алган билимдерине жана адистиктерине ылайык РФда кесиптик ишмердүүлүк менен алектенүүгө укуктуу. Мында педагогикалык, юридикалык, медициналык же фармацевтикалык билимдери болсо, адистиги менен иштөөсү үчүн мыйзамда бекитилген шарттарга ылайык билими тууралуу документти таануу жол-жоболорунан (нострификация) өтүү керек.

Эмгекчилердин эмгек стажы иш менен камсыз кылган мамлекеттин мыйзамдарына ылайык пенсияларды кошпогондо, социалдык камсыздоо максатында жалпы эмгек стажына эсептелет.

Эмгек ишмердиги иш берүүчү менен жазуу жүзүндө түзүлгөн эмгек келишиминин негизинде гана ишке ашырылууга тийиш! Эмгек келишими жазуу жүзүндө эки нускада түзүлөт, алардын ар бирине тараптар кол коюшат. Эмгек келишиминин бир нускасы кызматкерге берилет, экинчиси иш берүүчүдө сакталат. Эмгекчинин эмгек келишиминин көчүрмөсүн алгандыгы иш берүүчүдө сакталган эмгек келишиминин көчүрмөсүндөгү кызматкердин колу менен ырасталышы керек.

Иш берүүчү тарабынан эмгек акынын төлөө мөөнөтү кечиктирилген учурда Кыргыз Республикасынын жарандары өз алдынча Россия Федерациясынын сот жана укук коргоо органдарына кайрыла алышат.

8. Медициналык жардам алуу укугу

2016-жылдын 27-декабрында Россия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2016-жылдын 27-октябрындагы №803-н «Милдеттүү медициналык камсыздандыруу эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» буйругу күчүнө кирди (мындан ары ОМС деп аталат).

Буга байланыштуу ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерине Россия Федерациясынын аймагындагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси (ОМС) берилет.

ОМС полиси - камсыздандырылган адамдын милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасы боюнча акысыз медициналык жардам (медициналык кызмат көрсөтүү) алуу укугун ырастоочу документ.

ОМС полисин алуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу программасына катышкан камсыздандыруу компанияларынын бирине кайрылуу керек.

9. Укуктук коргоону камсыз кылуу

Россия Федерациясынын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары компетенциясына жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери кирген Россия Федерациясынын сотуна, прокуратурасына, ички иштер органдарына жана башка мекемелерине эркин жана тоскоолдуксуз кайрылууга укуктуу.

Россия Федерациясынын жарандарына берилген шарттарда аларда чыгып сүйлөөгө, өтүнүч менен кайрылууга, доо арыз менен кайрылууга жана башка дагы процессуалдык аркеттерди ишке ашырууга укуктуу.

 

Россия, Армения, Греция, Босния жана Герцеговина, Финляндия, Хорватия жана Черногорияга чыгууну көздөгөн  Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн маалымат

Россия Федерациясына багыт алгандар үчүн

Россия Федерациясынын аймагына жаңы коронавирустук инфекциянын киришине жана жайылышына жол бербөө боюнча Россия Федерациясынын тиешелүү аткаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсү боюнча Ыкчам штабдын расмий маалыматына ылайык, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары Россиянын аймагындагы белгиленген жерге эл аралык ташууларды жүзөгө ашырган учакка отурууда, анын ичинде Россиянын аймагы аркылуу транзиттик өтүүдө жана Россиянын мамлекеттик чек арасынан өтүүдө жанында Россия Федерациясынын аймагына келгенге чейин 2 календардык күндөн эрте эмес тапшырылган (документ учакка отурганда көрсөтүлөт) COVID-19 боюнча материалды лабораториялык текшерүүнүн терс натыйжасын тастыктаган ПЧР (ПЦР) медициналык документ (орус же англис тилдеринде) болушу зарыл. Ошол эле учурда, алар Роспотребнадзордун расмий сайтындагы үлгү боюнча анкета толтуруусу керек.

Ошол эле учурда, 2021-жылдын 10-июлунан тартып ЕАЭБге мүчө-мамлекеттердин жарандары лабораториялык системага кошулуп тармактан маалыматты алууга мүмкүндүк берген “Мен COVID-19суз саякаттайм” мобилдик тиркемесин пайдалануу менен Россия Федерациясынын чек арасынан өтүүдө COVID-19 жок экендигин тастыктай  алышат. ПЧР анализи терс болгон учурда бул өлкөнүн жашоочулары чек арада көрсөтүү үчүн жашыл QR-код алат.

Армения Республикасына багыт алгандар үчүн

Армения Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 11-сентябрындагы № 1514-Н токтомуна ылайык, чет өлкөлүк жаран кирүү учурунда (https://www.gov.am/ru/covid-travel-restrictions/) төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:

1. Армения Республикасынын аймагына киргенге чейин 72 сааттан кечиктирбестен жүргүзүлгөн COVID-19 үчүн ПЧР-тесттин терс натыйжасын тастыктаган сертификатты көрсөтүүгө, же

2. COVID-19 коронавирусуна каршы толук эмдөөдөн өткөндүгүн тастыктаган сертификат (дозалары вакцинаны колдонуу боюнча көрсөтмөлөргө ылайык белгиленет):

• Кирген күнгө чейин 28 күн (4 жума) мурун бир дозалык эмдөө учурунда вакцина жасалганын тастыктаган сертификат;

• Бирден ашык дозаны талап кылган вакциналар үчүн акыркы дозасы өлкөгө киргенге чейин кеминде 14 күн мурун жасалганын тастыктаган сертификат;

• 6 жаш 11 ай 29 күнгө чейинки балдарга тесттин терс натыйжасы же эмдөө сертификаты талап кылынбайт;

• Россия Федерациясынан келген жарандар сертификаттарды “Мен COVID-19сыз саякаттайм” мобилдик тиркемеси аркылуу беришет.

Чет өлкөлүк жарандар үчүн Арменияга кирүү аба жана кургактык чек араларында ачык, бирок толук эмдөөдөн өткөндүгүн тастыктаган күбөлүк же чек араны кесип өткөнгө чейин 72 сааттан кечиктирбестен жасалган ПЧР тесттин терс жыйынтыгын тастыктаган сертификат көрсөтүлгөн учурда гана. Эгерде жогоруда көрсөтүлгөн күбөлүктөрдүн бири көрсөтүлбөсө, Армения Республикасынын аймагына кирүүгө тыюу салынат.

Арменияда убактылуу же туруктуу жашоо статусуна ээ болгон чет өлкөлүк жарандар, Арменияда туруктуу жашаган ЛБГ, Арменияда башпаанек алган адамдар, ошондой эле качкын макамы бар адамдар жогоруда көрсөтүлгөн күбөлүктөрдүн бирин көрсөтпөгөн учурда аэропортто же чек арадан өткөрүү пункттарында ПЧРдин терс натыйжасын тастыктаган жыйынтык  үчүн анализ алынат.

ПЦР тестине байланыштуу каржылык чыгымдар келген адам тарабынан жабылат.

COVID-19 коронавирус оорусуна байланыштуу Армения Республикасынын аймагында 2022-жылдын 20-июнуна чейин карантин киргизилген.

Эмдөө сертификаты мобилдик тиркеменин жардамы менен электрондук жана кагаз түрүндө да, коопсуз QR коду менен берилиши мүмкүн, анын жардамы менен эмдөө сертификаты үчүн берилген бардык талаптар аткарылганын текшере аласыз.

Эгерде текшерүүдө тиешелүү белгилер аныкталса, адам ооруканага жаткырылган.

Терс тест/вакцинация сертификаты берилбеген учурда жана үлгүлөрдү жана изилдөөлөрдү берүүдөн баш тарткан учурда 14 күндүк изоляция колдонулат.

Сертификат армян, англис же орус тилдеринде изилдөө/вакцинация жүргүзгөн медициналык мекеменин расмий бланкында болушу керек, анда бул мекеменин байланыш маалыматтары жана аталышы, анын ичинде төмөнкүлөр көрсөтүлүшү зарыл:

• Каралып жаткан/вакцинацияланган адамдын аты-жөнү жана фамилиясы, идентификациялык документтин номери, же социалдык камсыздандыруу картасынын номери, же жеке мамлекеттик медициналык камсыздандыруунун номери, же күбөлүктүн бирдиктүү идентификациялык номери:

• Евробиримдиктин мүчө-мамлекеттеринин сертификатын көрсөтүүдө, туулган датасы (күнү, айы, жылы), тесттин натыйжасы, вакцинанын өндүрүшүнүн аталышы, сериясы, биринчи жана экинчи дозасынын датасы көрсөтүлүшү керек.

Фин Республикасына багыт алгандар үчүн

www.visitfinland.com сайтындагы маалыматтарга ылайык, ЕБ жана Шенген келишими өлкөлөрүнөн Финляндия Республикасына кирүү төмөнкү тартипте ишке ашырылат (мындан сырткары - https://raja.fi/ru/informacia-o-pandemii-koronavirusa#1).

2021-жылдын 28-декабрынан тартып Финляндия 2022-жылдын 31-январына чейин күчүндө турган бардык ЕБ жана Шенген келишими өлкөлөрүнүн кирүүсүнө чектөө киргизди. Бул өлкөлөрдөн Финляндияга келген бардык адамдар төмөнкү документтердин бирин бериши керек:

 • COVID-19га каршы ВОЗ жана ЕАЛС тарабынан таанылган жана жактырылган вакцина алгандыгы тууралуу сертификат.
  Толук эмдөө курсу Финляндияга кирер алдында 7 күндөн кеч эмес кабыл алынышы керек.
 • COVID-19 вирусу менен ооруп айыккандыгы тууралуу документалдуу далилдери жана COVID-19га каршы ВОЗ жана ЕАЛС тарабынан жактырылган жана таанылган вакцинанын жок дегенде бир дозасын алгандыгы тууралуу сертификаты. Бул учурда Финляндияга кирген адам ВОЗ жана ЕАЛС тарабынан бекитилген жана таанылган вакцина менен COVID-19га каршы эмдөөнүн толук курсунан өткөндөй мамиле кылынат.
 • Финляндияга киргенге чейин 6 ай ичинде COVID-19 вирусу менен ооруганыңызды тастыктаган ЕБ электрондук сертификаты.
 • Жогорудагы документтерден тышкары, Финляндияга кирген бардык адамдар Финляндияга кирүү алдында 48 сааттан эрте эмес COVID-19 тестинен өткөнүн далилдеген терс жыйынтыкты көрсөтүшү керек. ПЧР тесттеринин да, антигендик тесттердин да терс натыйжаларын ырастоо кабыл алынат.
 • Жогорудагы талаптардын бардыгы 2006-жылы же андан мурда төрөлгөн адамдарга тиешелүү.
 • Документтер англис, фин же швед тилдеринде берилиши керек. Расмий түрдө тастыкталган котормосу да күбөлүк катары кабыл алынат. Толук эмдөө сертификаты ошондой эле ЕБ электрондук COVID-сертификат түрүндө кабыл алынат. Бекитилген жана таанылган вакциналардын тизмеси үчүн Финляндиянын Саламаттыкты сактоо институтунун веб-сайтына кириңиз.

Көңүл буруңуз: Медициналык себептерден улам COVID-19га каршы эмдөөгө мүмкүн болбогон адамдар Финляндияга ЕБ жана Шенген келишими  өлкөлөрүнөн, 48 саат мурун жасалган COVID-19 тестинин терс жыйынтыгын тастыктоо менен коштолгон тиешелүү расмий медициналык сертификаты бар болгон учурда кире алышат. Сураныч, бул жерден көбүрөөк маалымат караңыз. ЕБ жана Шенген аймагынан тышкары Финляндияга кирүү (Въезд в Финляндию из-за пределов ЕС и зоны Шенгенского договора).

Евробиримдиктин жана Шенген аймагынын чегинен тышкары Финляндияга келген адамдарга Финляндияга кирүү укугу төмөндөгү документтердин бири көрсөтүлгөн шартта берилиши мүмкүн:

 • COVID-19га каршы ВОЗ жана ЕАЛС тарабынан таанылган жана жактырылган вакцина алгандыгы тууралуу сертификат.
  Толук эмдөө курсу Финляндияга кирер алдында 7 күндөн кеч эмес кабыл алынышы керек.
 • COVID-19 вирусу менен ооруп айыккандыгы тууралуу документалдуу далилдери жана COVID-19га каршы ВОЗ жана ЕАЛС тарабынан жактырылган жана таанылган вакцинанын жок дегенде бир дозасын алгандыгы тууралуу сертификаты. Бул учурда Финляндияга кирген адам ВОЗ жана ЕАЛС тарабынан бекитилген жана таанылган вакцина менен COVID-19га каршы эмдөөнүн толук курсунан өткөндөй мамиле кылынат.
 • Жогорудагы документтерден тышкары, Финляндияга кирген бардык адамдар Финляндияга кирүү алдында 48 сааттан эрте эмес COVID-19 тестинен өткөнүн далилдеген терс жыйынтыкты көрсөтүшү керек. ПЧР тесттеринин да, антигендик тесттердин да терс натыйжаларын ырастоо кабыл алынат.
 • Жогорудагы талаптардын бардыгы 2006-жылы же андан мурда төрөлгөн адамдарга тиешелүү.
 • Документтер англис, фин же швед тилдеринде берилиши керек. Расмий түрдө тастыкталган котормосу да күбөлүк катары кабыл алынат. Толук эмдөө сертификаты ошондой эле ЕБ электрондук COVID-сертификат түрүндө кабыл алынат. Бекитилген жана таанылган вакциналардын тизмеси үчүн Финляндиянын Саламаттыкты сактоо институтунун веб-сайтына кириңиз.

Жашы жете элек балдары менен Финляндияга кирүү

Жогорудагы документтерди берген адамдар Финляндияга жашы жете элек балдары менен кире алышат. Бирок, жашы жете элек балдар дагы толук COVID-19 эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу күбөлүк жана COVID-19 тестинин терс жыйынтыгын тастыкташы керек. Жогорудагы талаптар 2006-жылы жана андан мурда төрөлгөн жашы жете элек балдарга тиешелүү. 2007-жылы туулган жана андан кичүү балдарга бул чектөөлөр киргизилбейт. Учурдагы сунуштар боюнча көбүрөөк маалымат алуу үчүн Финляндиянын Саламаттыкты сактоо Институтунун веб-сайтына кириңиз.

Грек Республикасына багыт алгандар үчүн

2021-жылдын 14-майында Греция Республикасы чек арасын ачты. Бирок Грецияга келген ар бир жаран төмөнкү талаптарга жооп бериши керек (https://travel.gov.gr/#/):

Европа Бирлигинин санариптик Covid сертификаты бар  2022-жылдын 21-февраль жана 2022-жылдын 03-март аралыгында Грецияга келгендер (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response /safe-covid–19–vaccine–europeans/eu-digital-covid-certificate_en), COVID боюнча кошумча терс тесттин жыйынтыгын көрсөтүүсү талап кылынбайт.

А. Атап айтканда, ЕБге мүчө-мамлекеттеринен жана Шенген келишими өлкөлөрүнөн, ошондой эле ЕБ санариптик сертификат системасына кошулган ЕБге кирбеген 33 өлкөдөн, атап айтканда Албания, Андорра, Армения, Кабо-Верде, Сальвадор, Фарер аралдары, Грузия, Израиль, Исландия, Ливан, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Мароккодон келген саякатчыларга,

Жаңы Зеландия, Түндүк Македония, Норвегия, Панама, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Швейцария, Тайбэй, Таиланд, Тунис, Того, Түркия, Украина, БАЭ, Улуу Британия, Уругвай, Ватикан өлкөлөрүнөн келген саякатчыларга төмөндөгүлөрдүн бири жөнүндө маалыматты камтыган санарип ЕБ COVID сертификатын көрсөткөн учурда уруксат берилет:

a) негизги эмдөө аяктагандан кийин 9 ай бою жарактуу жана кошумча дозасын алган саякатчылар үчүн мөөнөтсүз вакцинация тууралуу сертификат (келгенге чейин кеминде он төрт (14) күн мурун COVID-19га каршы эмдөө алгандар үчүн), же

b) SARS-CoV-2 инфекциясынан ооруп айыккандыгы тууралуу COVID-19 оң тесттинен кийин 14 күн өткөндөн кийин берилген (ПЧР же антигенге экспресс-тест) жана 180 күнгө жарактуу сертификат, же

c) Терс тесттин жыйынтыгынын далили, атап айтканда: пландаштырылган келүүсүнө чейин 72 сааттан кечиктирбестен өткөрүлгөн молекулярдык тесттин (ПЧР) жыйынтыгы,  пландаштырылган келүүсүнө чейин 24 сааттан кечиктирбестен өткөрүлгөн антигенге эскпресс тесттин терс жыйынтыгы.

B. Австралиядан, Канададан жана Америка Кошмо Штаттарынан келген саякатчыларга Грецияга төмөнкү документтердин бири болгон шартта кирүүгө уруксат берилет:

a) Вакцинация жөнүндө күбөлүк (КОВИД-19 вакцинасын келгенге чейин кеминде он төрт (14) күн мурун алгандар үчүн) негизги эмдөө аяктагандан кийин 9 ай бою күчүндө болот жана кошумча дозасын алган саякатчылар үчүн мөөнөтсүз. Вакцинация жөнүндө күбөлүк паспортто жазылган саякатчынын аты-жөнүн, вакцинанын түрүн, дозалардын санын жана эмдөө даталарын камтууга тийиш, же

b), COVID-19га биринчи оң тест тапшыргандан 14 күндөн кийин берилген (ПЧР же антигендин тез тести) SARS-CoV-2 инфекциясынан айыгуунун далили жана андан кийин 180 күн бою жарактуу далил, же

c) Пландаштырылган келүүгө 72 сааттан кечиктирбестен жасалган COVID-19дун терс жыйынтыгы (ПЧР) же пландалган келүүгө 24 сааттан кеч эмес аткарылган терс экспресс - тести.

C. Грецияга башка өлкөлөрдөн келген саякатчылар, алардын эмдөө статусуна же айыгып кеткендигине карабастан, пландаштырылган келүүгө 72 сааттан кечиктирбестен жасалган COVID-19дун терс жыйынтыгы (ПЧР) же пландалган келүүгө 24 сааттан кеч эмес аткарылган терс экспресс - тести болуусу зарыл.

Covid 19 (PRC же Rapid) үчүн тесттер тиешелүү мыйзамдарга ылайык мамлекеттик органдан, же өлкөнүн сертификаттоо органы тарабынан тастыкталган шартта келген өлкөсүнөн, ошондой эл транзит аркылуу жеке лабораториялардан, келип чыккан өлкөнүн же транзиттик мамлекеттик же жеке референттик лабораторияларынан алынышы керек. Тесттин жыйынтыгы англис тилинде болушу керек жана паспортто жазылган жүргүнчүнүн толук аты-жөнүн камтышы керек.

Жогорудагы милдеттенмелер өлкөгө кирген бардык саякатчылар, анын ичинде 5 жаштан жогорку балдар үчүн милдеттүү.

Таанылган вакциналар: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Спутник), Cansino Biologics, Sinopharm жана башкалар. 

Грецияга келген бардык саякатчылар, сертификаты бар-жогуна карабастан, милдеттүү молекулярдык тесттен (ПЧР) же COVID-19 үчүн экспресс антиген тестинен өтүшү мүмкүн. Тандалган адам тестирлөө милдеттүү экенин белгилеши керек. Баш тарткан учурда бийлик өлкөгө киргизүүдөн баш тартуу укугун өзүнө калтырат.

Тандоо 2020-жылдын жайынан бери колдонулуп келе жаткан өлкөнүн мыкты эпидемиологиялык көзөмөлүнүн жана скринингинин санитардык алгоритмин колдонуу менен максаттуу тандап алуу системасы аркылуу жүргүзүлөт.

Үчүнчү өлкөнүн жарандарына Грецияга түз каттамдарды тандоо сунушталат. Кандай болбосун, саякатчылар транзиттик өлкөнүн талаптарын сактоого тийиш. Жүргүнчүлөргө жогоруда көрсөтүлгөн шарттарды сактоо менен бардык эл аралык аэропорттор жана бардык порттор аркылуу өлкөгө кирүүгө уруксат берилет.

Хорватия Республикасына багыт алгандар үчүн.

Чет элдик жаран же жарандыгы жок адам Хорватияга кириши үчүн төмөнкү 6 критерийдин бирин аткарып, далилдеп бериши керек (https://croatia.hr/sites/default/files/2022-02/HTZ_2022_Entering-Сroatia_NON%20EU_RU_0.pdf).

1. Биоматериал анализге алынган учурдан тартып Хорватиянын чек арасына келгенге чейин ПЧРдин (72 сааттан ашпаган) же антиген тестинин (24 сааттан ашпаган) терс натыйжасы;

2. 11 күндөн ашык жана 270 күндөн кем эмес эмдөөнүн биринчи дозасы жана ооруп айыккандыгын тастыктаган документ;

3. 14 күндөн ашык жана 270 күндөн кем эмес экинчи эмдөө датасы көрсөтүлгөн эмдөө сертификаты (же  Janssen/ Johnson&Johnson вакцинасы);

4. 11 күндөн ашык жана 180 күндөн кем эмес эмдөөнүн биринчи дозасы жана ооруп айыккандыгын тастыктаган документ;

5. Подтверждение получения BOOSTER бустердик дозасын алгандыгын ырастаган документ;

6. Милдеттүү түрдө 10 күндүк карантин же тестке келгенде төлөп, терс жыйынтык чыкканга чейин өзүнчө изоляцияда калуу.

Оң же терс натыйжанын далили катары кабыл алынган жана колдонулган бардык тесттер Европа Биримдиги тарабынан таанылышы керек. 12 жашка чейинки бардык балдар, эгерде алардын ата-энелери же камкорчулары коюлган талаптарга жооп берсе, тесттин жыйынтыгын берүүдөн бошотулат.

Босния жана Герцеговинага багыт алгандар үчүн.

Улуттук мыйзамдарда белгиленгендей Босния жана Герцеговинага кирүү шарттарына жооп берген чет өлкөлүк жаран, эгерде Босния жана Герцеговинанын чек ара бекеттеринде төмөндөгүлөрдүн бирин көрсөтсө, өлкөгө кире алат (http://www.granpol.gov.ba/Content/Read/):

- Эгер ал Европа өлкөлөрүнөн келсе Босния жана Герцеговинанын чек ара точкасына келээрден 48 сааттан кем эмес ПЧР-тесттин терс жыйынтыгы же  SARS-CoV-2 антигенге эскпресс - тест, эгер ал башка өлкөлөрдөн келсе Босния жана Герцеговинанын чек ара точкасына келээрден 72 сааттан кем эмес жыйынтык;

- адам Босния жана Герцеговина чек ара точкасына келгенге чейин 14 күндөн ашык убакыт мурун COVID-19 вакцинасынын экинчи дозасын алганы жөнүндө сертификат же бир дозаны Босния жана Герцеговина чек ара точкасына келгенге чейин 14 же андан көп күн мурун алган бир дозалуу вакцина болсо;

- Босния жана Герцеговина чек ара точкасына келгенге чейин 14 күндөн 180 күнгө чейин мурунку мезгилде COVID-19дан айыгып кеткендигин тастыктаган дарыгер тарабынан берилген маалымкат.

Босния жана Герцеговинага терс тесттин жыйынтыгын же күбөлүктөрдү көрсөтпөстөн кире алат:

- дипломатиялык жана консулдук кызматкерлер жана эл аралык уюмдардын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууда, алар Босния жана Герцеговинага кирүүдө тиешелүү жарактуу паспортко ээ болууга тийиш жана көрсөтүшү керек;

- Босния жана Герцеговинага келгени жана кеткени дипломатиялык каналдар же Босния жана Герцеговинанын компетенттүү органынын протоколдору аркылуу Босния жана Герцеговинанын Чек ара полициясына билдирилген мамлекет жана өкмөт башчыларына жана алардын делегацияларынын мүчөлөрүнө;

- Босния жана Герцеговинанын аймагында калбастан, кадимки жашаган өлкөсүнө кайтып келүү максатында Босния жана Герцеговина аймагы аркылуу транзит аркылуу өтүүчү чет элдиктер;

- ата-энеси Босния жана Герцеговинанын жараны болгон жашы жете элек чет өлкөлүк, ошондой эле Босния жана Герцеговинанын жаранынын жубайы болгон чет өлкөлүк;

- ата-энелери же камкорчулары менен бара жаткан жети жашка чейинки балдар, эгерде алардын ата-энелеринде же камкорчуларында ПЧРдин терс натыйжасы болсо, же эмдөө сертификаты, же анын COVID-19дан айыгып кеткендиги тууралуу күбөлүк,

- Босния жана Герцеговинада убактылуу же туруктуу болууга уруксат берилген чет элдиктер, эгерде алар кеткенден кийин Босния жана Герцеговинага кайтып келип, Черногорияда, Хорватия Республикасында жана/же Сербия Республикасында гана калышса, эгерде жогоруда аталган өлкөлөрдө алардын болуусунун жалпы узактыгы алар Босния жана Герцеговинанын аймагынан чыгып кеткенден бери 48 сааттан ашык өтпөсө, бул чыгуу мөөр менен ырасталышы мүмкүн, б.а. чет өлкөлүк жарандын жол жүрүү документине мөөр басылышы керек.

Черногорияга багыт алгандар.

Чет элдик жарандар Черногорияга 2022-жылдын 13-январынан тартып бардык чек ара точкалары аркылуу кире алышат (https://www.gov.me/en/article/covid-19-measures-and-recommendations):

1. Катталган саламаттыкты сактоо органы аныктаган өлкөгө киргенге чейин жана акыркы дозадан 6 айдан ашпаган мөөнөттө жаңы коронавируска каршы белгиленген дозада толук вакцинациялангандар;

2. 72 сааттан кем эмес жана лабораторияда катталган SARS-Cov-2го ПЧР-тесттин терс жыйынтыгы.

3. Тесттин жыйынтыгы чыгарылган күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен катталган лаборатория тарабынан берилген ПЧР-тесттин терс жыйынтыгы же SARS-Cov-2 жаңы коронавирус антигенине экспресс-тест;

4. Тесттин жыйынтыгы чыгарылган күндөн тартып 48 сааттан кечиктирбестен катталган лаборатория тарабынан берилген SARS-Cov-2 жаңы коронавирус антигенине ВАТ экспресс-тесттин терс жыйынтыгы;

Эгерде чет өлкөлүк жарандарда жогоруда көрсөтүлгөн далилдердин бири жок болсо, бул адамдар Черногорияга кире алышат жана алар 10 күндүк мөөнөткө карантинге же эгерде өзүн-өзү изоляциялоо бул адамдын, ошондой эле бардык үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугунун абалына санитардык көзөмөл органынын чечимине ылайык компетенттүү эпидемиологиялык кызмат тарабынан мониторинг жүргүзүү менен үй-бүлөдө турак жайда же башка жайда болууну талап кылса өзүнчө изоляцияга алынат.

Өзүн-өзү изоляциялоо катталган лаборатория тарабынан берилген карантин/изоляциядан 3 күндөн кийин коронавируска  (SARS-CoV-2) ПЧР-тесттин терс жыйынтыктары болгон учурда токтотулат.

Бул далилдерге ээ болуу милдети 18 жашка чыга элек адамдарга жайылтылбайт.

Бул далилдерге ээ болуу милдети ыйгарым укуктуу саламаттык сактоо мекемеси тарабынан берилген медициналык себептер боюнча эмдөө жүргүзүү мүмкүн эместиги жөнүндө далилдери бар адамдарга жайылтылбайт.

Еврокомиссиянын сунуштарына ылайык, маанилүү жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү нормалдуу аткаруу үчүн зарыл болгон адамдардын айрым категориялары, ошондой эле так экономикалык кызыкчылыгы бар адамдар жогоруда көрсөтүлгөн критерийлерден чыгарылууга тийиш:

- Медициналык адистер, саламаттыкты сактоо боюнча изилдөөчүлөр жана академиктер; - жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташууну жүзөгө ашыруучу же камсыз кылуучу жактар;

- Черногорияда аккредитацияланган дипломаттар, эл аралык уюмдардын кызматкерлери, аскер кызматкерлери жана гуманитардык кызматкерлер өз кызматтарын аткарууда;

- Жолдогу жүргүнчүлөрдүн айрым категориялары;

- Эл аралык коргоого муктаж болгон же башка гуманитардык себептер боюнча Черногорияга келген адамдар (кайтарып жибербөө принциби сакталат).

 - Чет өлкөлүк жарандар өзгөчө карантиндик чаралар колдонулган товарларды соодалоодо пайдаланылуучу транспорт каражаттарын айдап жүрүшөт.

 

Пайдалуу шилтемелер

Кыргыз Республикасынын Президенти: www.president.kg

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү: www.gov.kg

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши (Парламент): www.kenesh.kg

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги: http://www.mfa.gov.kg/