Дипломатиялык кызматкерлер

1. Э.Атабеков - кеңешчи

2. Б.Дайирбеков - биринчи катчы

3. К.Мулкубатов - экинчи катчы

4. А.Абдулла уулу - атташе