Жарандык маселелер

Кыргызстандын Баш мыйзамы кош жарандуулук институтун тааныйт. кош жарандуулук киргизүү Кыргызстанда акыркы он жыл ичинде орун алган ашыруу күзгүсү болгон. Бул контекстте, кош жарандуулук киргизүү - бул, биринчи кезекте, болуп саналат, ал башка, Кыргызстандын жарандары өз мекенине кайтып барууга тийиштүү өлкөлөрдүн, ошондой эле мүмкүнчүлүгү камсыз кыргыз эмгек күчүнө чейин талап кылынбаган бир бүтүндүктө ылайыкташа жана жакшырууга мүмкүнчүлүк катары.

Бул "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболоруна ылайык белгилей кетүү керек, Кыргыз Республикасы, Кыргыз Республикасы үчүн каралган башка жарандыгы, анда моюнга чет мамлекеттер менен кош жарандуулук боюнча мамлекет аралык келишимдеринин күчү менен мыйзамга ылайык кирген.

Бул этапта, Кыргыз Республикасы, кош жарандуулук боюнча эки тараптуу келишимдерди жок.

Документтерди жүктөп алуу:

1. Кыргыз Республикасынын жарандыгы маселелерин кароо тартиби жөнүндө жобо;

2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө".