Дипломатиялык курамы

Кеңешчи - кичи Элчи – Джунушалиев Туратбек Эсенкулович

Экинчи катчы – Камалов Марс Курманбекович