Кыргыз Республикасынын Ардактуу консулу

Азыркы учурда Улуу Британия жана Тундук Ирландия Бириккен Королдугунун аймагында Кыргыз Республикасынын Ардактуу консулу жок.