Укуктук базасы

16.02.1993ж. дипломатиялык катнашты орнотуу.

Негизги эки тараптуу (или эки жактуу) документтер:

КР жана УзР ортосундагы дипломатиялык мамилелерди орнотуу келишими (нота алмашуу формасында), Бишкек ш., 09.01.1993 ж.., Ташкент ш., 16.02.1993 ж.;

КР жана УзР ортосундагы түбөлүк достук келишими Ташкент ш., 24.12.1996 ж.;

КР жана УзР ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк, достукту бекемдөө, ынак коңшулук жана ишеним декларациясы. Ташкент ш., 05.10.2017 г.;

Кыргыз Республикасы жана Өзбекистан Республикасынын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек ара тууралуу өз ара келишими. Бишкек ш., 06.09.2017 ж.;

КР жана УзР ортосундагы эки тарап мамилелер боюнча баардык мезгилде баардыгы болуп 180 документке кол коюлган. Алардын ичинде:

мамлекет аралык жана  өкмөт аралык – 88;

ведомство аралык48;

эл аралык келишим статусуна ээ болбогон башка документер- 44;

Жогоруда аталган документтердин 41 өз күчүн жоготкон жана 2 күчүнө кирген эмес.

КР жана УзР ортосунда бүгүнкү күнгө карата 137 документ күчүндө.